anody galwaniczne i protektory


 proszki metali i ścierniwa


osłony radiologiczne


usługi odlewania, mielenia i obróbka metali


Drogi kliencie !

Jeżeli masz specjalne życzenia odnośnie anod galwanicznych to skontaktuj się z nami bezpośrednio. Na pewno Ci pomożemy.

Naszą podstawową działalnością jest produkcja, odlewanie i walcowanie anod galwanicznych. W swojej ofercie posiadamy anody

  • płaskie
  • kształtowe. 

Wszystkie zgodne z normami PKNMiJ. W zależności od potrzeb możemy też wykonać inne rodzaje anod. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów. 

Wykonujemy anody galwaniczne, anody cynkowe, ołowiane, ołowiano-cynowe. Cynk (Z1) do odlewania anod jest przygotowywany zgosnie z PN EN 1179 

Skład cynku Z1 według PN-EN 1179

Zawartość metalu w stopie %
Zn Fe Cu Pb Sn
min. 99,995 max. 0,001 max. 0,001 max. 0,003 max. 0,001

Anody galwaniczne kształtowe

Standardowo odlewamy anody kształtowe jako:

  • kule o srednicach O50 mm i O40 mm  oraz,
  • połkóle o srednicy O50 mm
Anody galwaniczne płaskie

Standardowo anaody galwaniczne płaskie odlewamy w wymiarach:

  • 400x200x10 mm
  • 500x200x10 mm
  • 600x200x10 mm
  • 800x200x10 mm
  • 1000x200x10 mm
  • 1200x200x10 mm